Робота ГПД

ПОРЯДОК
створення та організацію роботи груп подовженого дня
у спеціалізованій школі № 301 імені Ярослава Мудрого

1. Група подовженого дня створюється з метою організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів; організації дозвілля учнів; надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань; формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості; для дітей з особливими освітніми потребами забезпечення виконання індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану (за наявності).

2. Організація та функціонування групи подовженого дня здійснюються з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних правил та норм.
3. Група подовженого дня у школі створюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази та умов для організації харчування учнів.
4. Групи подовженого дня створюються та функціонують відповідно до наказу по школі та за письмовими зверненнями батьків, чи інших законних представників учнів.
5. Нормативи наповнюваності груп подовженого дня встановлюються відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за № 229/6517.
6. Зарахування учнів до групи подовженого дня та їх відрахування з неї здійснюються згідно з наказом по школі на підставі відповідної заяви батьків або інших законних представників учнів.
7. Заяви про зарахування учнів до групи подовженого дня приймаються протягом навчального року.
8. Різниця у віці учнів, зарахованих до групи подовженого дня, не може перевищувати двох років.
9. Режим роботи групи подовженого дня та організації освітнього процесу схвалюється педагогічною радою і затверджується наказом.
10. Режим роботи групи подовженого дня передбачає організацію прогулянки (прогулянок) на відкритому повітрі тривалістю не менш як одна година 30 хвилин для учнів 1 – 4 класів; харчування тривалістю не менш як 30 хвилин; виконання домашніх завдань (за наявності) тривалістю не більше однієї години; проведення спортивно-оздоровчих занять тривалістю не менше години.
11. Режим роботи для спеціальної групи подовженого дня організовуються відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2013 року № 144, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за № 410/22942.
12. План роботи вихователя групи подовженого дня погоджується із заступником директора і затверджується керівником.
13. Вихователь працює з учнями відповідно до щоденного плану роботи вихователя, який включає: прогулянку, самопідготовку, виховні бесіди, дидактичні та рольові ігри тощо. Здійснює облік відсутніх учнів на ГПД, та веде журнал ГПД.
14. Перед проведенням прогулянок, спортивних ігор та інших робіт у групі подовженого дня вихователь проводить інструктаж з безпеки життєдіяльності та робить запис у журналі групи подовженого дня.
15. Відповідальність за життя і здоров’я учнів під час перебування у групі подовженого дня покладається на вихователя.
16. Під час проведення занять у групі подовженого дня учні можуть перебувати в класних кімнатах, кабінетах, спортзалі, шкільних майстернях лише під наглядом вихователя.
17. Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів необхідно вихователю через кожні 15 хвилин заняття проводити фізкультхвилинки, гімнастику для очей.
18. Наскрізне провітрювання навчальних приміщень слід здійснювати до початку і після закінчення занять. Вікна дозволяється відчиняти вихователю або техпрацівникові (здобувачі освіти в цей час знаходяться в коридорі разом з вихователем). Фрамугами та кватирками слід користуватися протягом всього року.
19. У разі несправності будь-якого шкільного обладнання, меблів учні мають негайно припинити користування ними, вихователь повинен повідомити про це адміністрацію.
20. Пожежна безпека в групі продовженого дня забезпечується відповідно до Правил пожежної безпеки, зокрема, не дозволяється використовувати джерела відкритого вогню (свічки, гасові лампи та ліхтарі тощо), нестандартні електронагрівальні пристрої з метою опалення класних приміщень, використовувати електроплитки, електрочайники, кип’ятильники.
21. У разі виникнення пожежі вихователь має негайно організовано вивести учнів з приміщення навчального закладу згідно з планом евакуації, повідомити про це адміністрацію, викликати службу порятунку за відповідним номером телефону. При евакуації вихователю необхідно переглянути усі шафи, столи, де учні могли б заховатися, останнім вийти з приміщення класної кімнати, закривши щільно вікна і двері, щоб полум’я не поширювалось до інших приміщень.
22. При незначному загорянні слід негайно відключити електроприлади та загасити полум’я первинними засобами пожежегасіння, можна збити полум’я одягом, накрити мокрою тканиною. Таку роботу виконують вихователі, технічні працівники (дорослі).
23. Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить не більше шести годин на день.
24. На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати учнів у зручний для батьків час у супроводі дорослих (родичів, старших учнів, інших осіб, які вказані у заяві).
25. За заявою батьків (осіб, які їх замінюють) учневі дозволено залишати групу подовженого дня і самостійно прямувати додому після закінчення занять, відповідальність за здоров’я і життя учня несуть батьки (особи, які їх замінюють).
26. Не дозволяється стороннім особам відвідувати учнів під час проведення занять.
27. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається крім випадків, передбачених законодавством.
28. Після закінчення занять у групі продовженого дня учні в супроводі вихователя організовано залишають класну кімнату (кабінет) і приміщення навчального закладу.
29. Учням не дозволяється залишати територію навчального закладу без дозволу вихователя.
30. Відповідальними за збереження навчального обладнання, що використовується для організації роботи групи подовженого дня, є вихователь.
31. Вихователь ознайомлює батьків із порядком та розкладом роботи групи подовженого дня.

 

Розклад групи подовженого дня для учнів 1, 4-х класів

Години дня

Режим дня

Навчально-виховний процес

11.55– 12.15

Зустріч учнів

Виховні бесіди. 

12.15 – 12.55

Спортивно-оздоровчі заняття

Рухливі  ігри. Спортивна година

12.55 – 13.15

Організація та підготовка учнів  до обіду

Бесіди з правил поведінки в їдальні, миття рук

13.15 – 13.45

Обід

 

13.45 – 13.55

Підготовка до прогулянки

Бесіди з правил поведінки дітей на вулиці, під час прогулянки

13.55 – 14.30

Прогулянка

Рухливі  ігри,

пішохідна прогулянка

14.30 – 14.40

Організація учнів до занять

 

14.40 – 15.40

Заняття за інтересами

Ігри, гуртки (за розкладом)

15.40 – 16.00

Спортивно-оздоровчі заняття

Спортивна година

16.00 – 16.50

Бесіди

Заходи емоційно-розвиваючого характеру

16.50 – 17.50

 

Прогулянка, повернення додому

Рухливі ігри, пішохідна прогулянка.

 

Розклад групи подовженого дня для учнів 2, 3-х класів

Години дня

Режим дня

Навчально-виховний процес

12.00– 12.15

Зустріч учнів

Виховні бесіди. 

12.15 – 12.55

Спортивно-оздоровчі заняття

Рухливі  ігри. Спортивна година

12.55 – 13.15

Організація та підготовка учнів  до обіду

Бесіди з правил поведінки в їдальні, миття рук

13.15 – 13.45

Обід

 

13.45 – 13.55

Підготовка до прогулянки

Бесіди з правил поведінки дітей на вулиці, під час прогулянки

13.55 – 14.30

Прогулянка

Рухливі  ігри, пішохідна прогулянка

14.30 – 14.40

Організація учнів до занять

 

14.40 – 15.40

Заняття за інтересами

Ігри, гуртки (за розкладом)

15.40 – 16.00

Спортивно-оздоровчі заняття

Спортивна година

16.00 – 16.50

Бесіди

Заходи емоційно-розвиваючого характеру

16.50 – 17.50

 

Прогулянка, повернення додому

Рухливі ігри, пішохідна прогулянка.